กลิ่นหอมที่มีคุณภาพ

เราคือ Air Aroma

จากการค้นพบที่มีความเป็นไปได้เรื่องกลิ่น เราค้นพบว่าประสาทสัมผัสในการรับรู้กลิ่น, การสูดดมกลิ่นมีอิทธิพลมาก เมื่อกลิ่นนั้นมาจากความทรงจำที่ฝังใจเกี่ยวกับ ประสบการณ์ สถานที่ หรือสินค้า

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีของ Air Aroma ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ เริ่มรุกทำการตลาดโดยใช้กลิ่นเป็นส่วนหนึ่งของเเผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างแบรนด์ (Branding Strategy) โดยใช้เครื่องกระจายกลิ่นที่ออกแบบอย่างสวยงาม ร่วมกับน้ำหอมบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ได้การสนับสนุนช่วยเหลือจากตัวแทนเครือข่ายทั่วโลก

ให้เราได้มีส่วนในการช่วยผลักดันแบรนด์ พื้นที่โชว์ หรือสินค้าของท่าน เพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับลูกค้าของท่าน เพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จในธุรกิจนี้

John van Roemburg, CEO Air Aroma Group

รายละเอียดเพิ่มเติม

เราเป็นผู้นำ

Air Aroma เป็นผู้นำระดับสากลในการจัดหารูปแบบของการตลาดโดยการใช้กลิ่น น้ำหอมเเละเทคโนโลยีต่างๆ

เราเป็นผู้นำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรารักษ์โลก

Air Aroma มุ่งเน้นในเรื่องของการลดคาร์บอน (Carbon) ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม

เรารักษ์โลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

เราเป็นที่รู้จักทั่วโลก

กล่าวอย่างภาคภูมิใจ Air Aroma ถือเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายกว้างใหญ่ที่สุดในโลกอุตสาหกรรมการทำตลาดโดยใช้กลิ่น ในประเทศไทย กรุณาติดต่อ บริษัท นีออน กรุ๊ป จำกัด โทรศัพท์ ๐๒๕๕๙๒๓๓๐

เราเป็นที่รู้จักทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม