ข้อควรระวังของผู้ซื้อ

ซื้อสินค้า Air Aroma ของจริง

มีสินค้าของ Air Aroma ที่ถูกปลอมแปลงวางจำหน่ายในตลาด Air Aroma ก่อตั้งในปี 2542 เราเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นและผลิตสินค้าต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Air Aroma ไม่ว่าจะเป็น Aromax, Aroscent, Ecoscent, Aroslim, Arodrive, Arologic, Arobalance และน้ำหอมอีกหลากหลาย อุปกรณ์และน้ำหอมของ Air Aroma มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานสากลตามกฎเกณ์ของสถาบัน International Fragrance Association (IFRA) ที่รับรองคุณภาพและความปลอดภัย ในทุกสินค้าและเทคโนโลยีของเราได้จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อกับ Air Aroma International เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งผลิตสินค้า

อย่าถูกหลอก

มีบริษัทหลายแห่งที่อ้างตัวเป็นตัวแทนของ Air Aroma เพื่อหลอกขายสินค้าให้กับท่าน กรุณาตรวจสอบให้ชัดเจนในเรื่องตัวแทนจัดจำหน่ายที่ถูกต้อง ตัวแทนจำหน่ายที่ไดรับการแต่งตั้งจาก Air Aroma สามารถตรวจสอบได้บนเวปไซด์ ในหน้า "ตำแหน่ง" ถ้าไม่พบรายชื่อตัวแทนจำหน่าย โปรดระวังถูกหลอก

รายชื่อผู้กระทำผิด (Blacklist) โปรดหลีกเลี่ยงบริษัทเหล่านี้

บริษัทดังต่อไปนี้ไม่มีการรับรองให้จำหน่ายสินค้าของ Air Aroma หรือ น้ำหอม

Aroma Scenting Ptewww.aromascenting.com
At Aroma Co. Ltd / @aroma Co. Ltd.www.at-aroma.com

รายชื่อที่ได้รับรองอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถพบตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับรองอย่างถูกต้องของตำแหน่งหรือประเทศของท่านบนเว็บไซด์ของ Air Aroma ที่ http://www.air-aroma.co.th/locations

อันตรายจากการใช้ของปลอม

การใช้น้ำหอมและอุปกรณ์ที่ไม่มีการรับรองจาก Air Aroma นำไปสู่การไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกันเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหาย น้ำหอมปลอมหรือไม่ได้คุณภาพจะเป็นอันตรายต่อลูกค้าของท่าน พนักงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัทของท่าน น้ำหอมคุณภาพต่ำและน้ำหอมที่เข้มข้นเกินไป อัตราการใช้ที่สูงเกินไป ทำให้เสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงตามไปด้วย และอาจเกิดอันตรายจากติดตั้งบกพร่อง

การกระทำตอบ

Air Aroma International คำนึงอย่างหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ องค์กรของเราทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องผู้ใช้และแบรนด์ Air Aroma เรามีนโยบายตรวจสอบทุกข้อมูลที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับสินค้าปลอมและตัวแทนที่ไม่มีการรับรองที่ถูกต้อง เราจะใช้มาตรการทางกฏมาย เข้าจัดการไม่ว่าที่ไหนที่มีผู้กระทำผิด ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลบนเว็บไวด์ที่หน้า "ติดต่อเรา" ในประเทศไทย กรุณาติดต่อ บริษัท นีออน กรุ๊ป จำกัด โทรศัพท์ ๐๒๕๕๙๒๓๓๐

คำถาม?

ถ้าท่านยังไม่แน่ใจ โปรดติดต่อ Air Aroma ผ่านหน้า "ติดต่อเรา" บนเว็บไวด์