นำกลับมาใช้ใหม่

Recycling

กลิ่น

ขวดและภาชนะบรรจุน้ำหอมของ Air Aroma ทำจาก PET และ PP ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนสารพิษในดิน

  • โพลีเอธีลีน เทเรพทาเลท 

  • โพลีโพรพีลีน 

ตัวกระจายกลิ่น

ตัวกระจายกลิ่นของ Air Aroma ประกอบด้วยส่วนหลักที่ทำจากอลูมิเนียมซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เราผลิตสินค้าที่ใช้งานได้ยาวนานถึงกว่า 10 ปี

Recycling

ปฎิบัติตามกฎ

Compliance

น้ำหอม VOC

Air Aroma ขายน้ำหอมที่ผลิตตรงตามกฎการใช้ VOC (Volatile Organic Compound) ไร้ VOC หรือ มีปริมาณต่ำในน้ำหอมเป็นสิ่งที่ Air Aroma ตั้งใจผลิต เพื่อเป็นการลดการใช้ VOC

VOC Fragrances
Compliance

ประสิทธิภาพ

Efficiency

ปล่อย คาร์บอน น้อยที่สุด

Air Aroma ลดการใช้พลังงานในสำนักงานได้ปริมาณหนึ่ง การเปิดสำนักงานใน Melbourne, Amsterdam, Tokyo, New York และ Hong Kong ลดความจำเป็นในการเดินทางเพื่อประหยัดการใช้น้ำมัน

เราติดต่อกันโดยผ่านระบบ video conference

สำนักงานของเราใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้คอมพิวเตอร์ Apple ที่ประหยัดพลังงาน รวมถึงตั้งเป้าสู่การลดการใช้กระดาษ

ดูพื้นที่ตั้งของเรา