วิทยาศาสตร์

เรียนรู้การทำงานของ Steriwater

แบคทีเรียและไวรัสพบได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ท่านไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เชื้อโรคเหล่านี้เป็นตัวเสี่ยงให้เกิดโรคภัยต่อสุขภาพ เพราะเชื้อโรคเหล่านี้ในอากาศและกระจายอย่างง่ายและรวดเร็วในที่สาธารณะ นานเท่าที่เชื้อโรคได้สัมผัสกับ No Bacteria Steriwater จะเกิดปฎิกิริยาทางเคมี ทำลายเยื่อหุ้มเซลของไวรัส ทำให้ไวรัสหมดประสิทธิภาพทันที
Steriwater ทำลายไวรัสด้วยการทำให้เยื่อหุ้มเซลเสื่อมสลาย เช่นเดียวกันกับกระบวนการทำลายแบคทีเรีย

ข้อเท็จจริง Steriwater

No Bacteria Steriwater พิสูจน์ว่าทำลายแบคทีเรียและไวรัสได้ 99.95 เปอร์เซนต์

ผลการวิจัย

การทดลองในโลกจริง, ผลลัพธ์จริง

แบคทีเรียและไวรัสสามารถกระจายอย่างรวดเร็วและง่ายได้ในที่มีอากาศ ซึ่งเสี่ยงต่อสุขภัย ในที่สาธษรณะ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ เชื้อโรคแพร่กระจายได้ในไม่กี่ชั่วโมงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง No Bacteria Steriwater ช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้
ผลทดลองข้างล่างนี้ทำขึ้นโดย Japan Food Research Laboratories และ Research Institute for Animal Science in Biotechnology & Toxicology

Japan Food Research Laboratories
แบคทีเรีย
ไวรัวก่อนทดลอง
ผลลัพธ์
VRE
1.1 x 106
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Friedlander bacillus
6.3 x 105
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Legionella pneumophila
2.3 x 107
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Listeria monocytogenes
6.5 x 105
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Psuedomonas aeruginosa
1.0 x 105
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Samonella
6.8 x 105
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Staphylococcus aureus
3.2 x 105
ไม่มีผลใน 15 วินาที
MRSA
1.4 x 105
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Staphylococcus epidermidis
7.3 x 105
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Streptococcus
6.7 x 105
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Vibrio parahaemolyticus
4.6 x 105
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Escherichia coli 0-157
6.7 x 105
ไม่มีผลใน 15 วินาที
Research Institute for Animal Science in Biotechnology & Toxicology
ไวรัส
ผลลัพธ์
Influenza H3N2
99.72 เปอร์เซนต์ใน 0 นาที
99.90 เปอร์เซนต์ใน 1 นาที ไม่มีปฎิกิริยา
Coronavirus porcine transmissible
gastroenteritis virus
99.981 เปอร์เซนต์ ใน 0 นาที
99.90 เปอร์เซนต์ ใน 3 นาที ไม่มีปฎิกิริยา
Canine parvovirus
99.981 เปอร์เซนต์ ใน 0 นาที
99.90 เปอร์เซนต์ ใน 3 นาที ไม่มีปฎิกิริยา
Norovirus
100 เปอร์เซนต์ ใน 30 วินาที ไม่มีปฏิกิริยา

พร้อมให้บริการ

ซื้อ Steriwater ออนไลน์

แวะร้านออนไลน์ของ Air Aroma เพื่อเลือกซื้อ No Bacteria Steriwater ใช้งานสะดวกสบายในรูปแบบของขวดสเปรย์สำหรับใช้ในบ้านและเดินทาง