วิทยาศาสตร์

Arobalance ทำงานอย่างไร ?

การประสบกับสภาวะเครียดเป็นระยะเวลานานจะนำมาซึ่งสาเหตุของการเกิดโรค เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ความจำเสื่อม วิตกกังกล หดหู่ เเละภูมิคุ้มกันโรคต่ำลง

Arobalance จะกระตุ้นเซลล์ประสาทรับกลิ่นที่ส่งสัญญาณไปยังสมองสองส่วน ได้เเก่ ส่วนแสดงอารมณ์ความรู้สึก(Limbic System) เเละส่วนพื้นที่แยกเเยะกลิ่น(Cortex) โดย Limbic System ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงอารมณ์ความรู้สึก จากการวิจัยพบว่า Arobalance มีผลบวกต่อระบบประสาทแสดงอารมณ์ความรูสึก ช่วยในการลดระดับความเครียดเเละช่วยในการนอนหลับได้อย่างมีประสิททธิภาพ

ข้อเท็จจริงของ Arobalance

จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์หลังพ่นสเปรย์ หรือพ่นละอองของ Arobalance พบว่า กลิ่นหอมสดชื่นสามารถอยู่ได้นาน 10 ถึง 30 นาที เเต่ประสิทธิภาพการทำงานของArobalance จะยังมีผลกระตุ้นสมองส่วนความรู้สึกได้นานถึง 7 ชั่วโมง

ผลการวิจัย

ผลกระทบต่อความเครียดเรื้อรัง ?

เเผนภาพด้านล่างอธิบายถึงผลกระทบของความเครียดต่อกิจกรรมของระบบประสาท หัววัดโฟคัลเอ็กตร้าเซลลูลาร์ใช้เพื่อวัดระดับของการส่งผ่านของจุดปลายประสาท

กิจกรรมของระบบประสาท (μV)

A. ความเครียดน้อย

B. ความเครียดเรื้อรัง

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
160
120
80
40

การบำบัดรักษาต่างๆ ได้ถูกระบุลงในแกนนอน ( x ):
A - ความเครียดน้อย.
B - ความเครียดเรื้อรัง
C -No Stress Arobalance
D ถึง H - สารสกัดจากพืชใบเขียว 6 ชนิด;
I - ลาเวนเดอร์

ความเครียดเรื้อรัง (B) เพิ่มกิจกรรมระบบประสาทอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับความเครียดน้อย (A)

การบำบัดด้วยกลิ่นจากพืชใบเขียว C ถึง E ความเครียดลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการเพิ่มกิจกรรมระบบประสาท การบำบัด F ถึง I ไม่มีนัยสำคัญต่อการลดลงของความเครียดในการเพิ่มกิจกรรมระบบประสาท

กลิ่นที่ได้จากพืชใบเขียวนี้ได้มีการทดลองต่อมาจนได้สูตรที่สามารถช่วยลดความเครียดได้ ส่วนประกออบ Praescent ถือเป็นส่วนส่วนประกอบบสำคัญอยู่ใน Arobalance

ทีมงานวิจัย

ทีมงานวิจัย

ความเครียดเรื้อรังมีผลทำลาย hippocampus โดยลดจำนวนการเชื่อมต่อของ synaptic ระหว่างเซลล์ประสาทในการสื่อสาร การสูญเสียการเชื่อมต่อนี้นำไปสู่การลดประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่าง neurons เเละความจำเสื่อมถอยลง

Dr Nickolas Lavidis จาก University of Queensland, Australia

Arobalance ส่งผลตรงต่อสมอง โดยเฉพาะในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกเเละความจำ โดยรู้จักในชื่อ amygdala เเละ hippocampus จากการทดสอบด้วย Arobalance แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงอย่างเห็นได้ชัดของผลลบของความเครียดเรื้อรังเเละช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับ

Dr. Nickolas Lavidis จาก University of Queensland, Australia

พร้อมให้บริการ

ซื้อ Arobalance ออนไลน์

แวะชมร้านค้าออนไลน์ของ Air Aroma เพื่อซื้อ Arobalanceได้ สินค้าพร้อมจัดส่ง อยู่ในรูปขวดสเปรย์เพื่อความสะดวกในการใช้งานในบ้านท่านหรือสำหรับการเดินทาง