การตลาดด้วยกลิ่นหอม

เชื่อมโยงลูกค้าด้วยกลิ่นหอม

การสร้างภาพลักษณ์ด้วยกลิ่นหอม มิใช่เพียงการกระจายกลิ่นหอมไปยังที่ที่ต้องการ แต่เป็นศิลปะในการใช้ประสาทสัมผัสการดมกลิ่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ

การตลาดโดยทั่วไปเน้นแสง สี เสียงที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง และเราสามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปได้ ซึ่งก็คือ กลิ่น ที่สามารถตราบตรึงในใจของคนทุกคน

การตลาดด้วยกลิ่นหอม

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ลูกค้ามีความสุขและพอใจ

ผลลัพธ์อยู่ที่ ความสุขที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเมื่อเข้าใช้บริการสามารถจดจำสถานที่ของท่านได้ด้วยกลิ่นหอม รวมทั้งดึงดูดลูกค้าให้เข้าใช้บริการได้มากขึ้น

กระจายกลิ่นหอมทั่วบริเวณที่ท่านต้องการเพื่อสร้างเอกลักษณ์ และสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับลูกค้าและพนักงานของท่าน ให้แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ

เรียนรู้เกี่ยวกับกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ Air Aroma

วิทยาศาสตร์รับรองผล

เป็นมากกว่าการตลาด

การดมกลิ่นของผู้คนนั้นไม่สามารถซ่อนเร้นได้ เมื่อสัมผัสกลิ่น ประสาทสัมผัสเข้าสู่ระบบสมอง ช่วยจำและสร้างอารมณ์ความรู้สึกกับกลิ่นนั้นๆ

ประสาทสัมผัสจากการดมด้วยจมูก ส่งผลต่ออารมณ์ถึง 75% ของการรับรู้ทั้งหมด ต่อมรับกลิ่นจะทำการจดจำและลิมบิกซิสเต็มจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกที่ได้จากกลิ่นนั้น จึงเป็นที่กล่าวว่าพลังของกลิ่นนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่ทุกคนคิด

กลิ่น ส่งผลให้เกิดความระคายเคือง ความเครียด ความกดดัน หรือไร้อารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งสามารถสร้างความสุข ความพอใจ ความผ่อนคลาย และความกระตือรือร้นได้ด้วย

Stephen Warrenburg (IFF) และ Gary E. Schwartz (Yale University)

การกระจายกลิ่นจำพวกลาเวนเดอร์ในช่วงพักระหว่างทำงาน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายกับงานที่ทำได้

Sakamoto และคณะ บันทึกลงใน Oxford Journals | Life Sciences & Medicine | Chemical Senses ปี 2006

75% ของอารมณ์ต่าง ๆ สามารถเกิดจากกลิ่น รองจากการมองเห็นแล้ว การได้กลิ่นเป็นการรับรู้ที่สำคัญของมนุษย์

มาร์ติน ลินสตอร์ม (Martin Lindstrom) ให้ความสำคัญของกลิ่นกับแบรนด์สินค้า ว่าสามารถเข้าถึงจุดประสงค์ของแบรนด์ รสนิยม กลิ่น ภาพลักษณ์ และการนำเสนอแบรนด์